ร้านสุรไพริน

       ร้านเริ่มจากตายายเป็นนักสะสมพระแปลกๆชิ้นแรกที่ตาสะสม ก็คือพระสมเด็จโตฝังพลอยแต่สมัยนั้นไม่เป็นที่รู้จักเพราะโลกอินเทอร์เนตยังไม่เข้าถึง แต่ปัจจุบันค้นหาทาง google ก็เจอมากมาย ผมก็สะสมมานานจนเชี่ยวชาญและมีความรู้ศึกษา พระกรุวัดพระแก้วกรุวังหน้า และได้เรียนวิชาปิดทองพระ ซ่อมแซมพระ ประดับพลอยสวยงามจนชำนาญ ควบคู่กับสะสมพระกรุวังหน้ากรุวัดพระแก้วที่ชอบส่วนตัวเป็นพิเศษเพราะมีความสวยงามตรงกับงานที่ผมได้ร่ำเรียนมาจึงได้ทำเว็ปสำหรับคนที่ชอบสะสมเหมือนกัน

  พระพุทธรูป หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกราบไหว้บูชา อาจใช้การแกะสลักจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ศิลา งา ไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้การปั้นหรือหล่อด้วยโลหะก็ได้ โดยทั่วไป คำว่า พระพุทธรูปมักจะหมายถึง รูปขนาดใหญ่พอที่จะวางบูชาได้ สำหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว่า พระเครื่อง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบสามารถเรียกว่า พระพุทธรูป ได้เช่นกัน

  พระกรุ คือ พระที่มีการสร้าง มาตั้งแต่สมัยอดีตกาล โดย ใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น พระเถระ หรือพระมหากษัตริย์ ในสมัยอดีต วัตถุประสงค์เพื่อ สืบทอดพระพุทธศ่สนา หรือเพื่อการรณรงค์ แห่งสงคราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บรรดา ทหารกล้า เมื่อจบศึกสงครามก็จะนำมาบรรจุไว้ในกรุ ตามเจดีย์ ต่างๆ และ ส่วนใหญ่ จะมีจารึก ลานเงิน ลานทองทอง หรือแผ่นศิลา น้อยมากที่จะไม่มีอะไรเลย.ที่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงการสร้างพระนั้นๆ บางกรุที่เป็นกรุแห่งพระมหากษัตริย์ ทรงสร้างขึ้น ก็จะมีเครื่อง ราชูปโภค เงิน ทอง เพชรนิล จินดา มากมาย ฝังรวมอยู่กับ พระเครื่อง พระบูชา ที่เป็นรูปลักษณ์แห่ง ศิลป ในยุคสมัยนั้นๆ

เครื่องราง หมายถึง วัตถุสิ่งของใดๆที่ พระเกจิอาจารย์ ฆราวาส
หรือผู้รู้ได้ทำการปลุกเสกขึ้นมาเพื่ออุปเท่ห์ในการใช้เครื่องราง
เช่น ตะกรุด เบี้ยแก้ ผ้ายันต์ ลูกอม ฯลฯ